IMG_3868

Іван Смоланка, завідувач відділенням пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор,  розповідає БФ «Квітна» про стан проблеми РМЗ в Україні, сучасні методи діагностики та лікування онкопатології.

Іване Івановичу, розкажіть про стан проблеми РМЗ в Україні.

Злоякісні новоутворення молочної залози займають провідне місце в структурі захворюваності та смертності жіночого населення нашої країни. Щорічно в Україні хворіють на РМЗ понад 15 тисяч жінок. Серед хворих на РМЗ жінок понад 37%, а серед померлих від цього захворювання — понад 30% складають пацієнтки працездатного віку. Тому сьогодні постає питання про значне зменшення життєвого потенціалу жіночої популяції України.

Своєчасну діагностику РМЗ ускладнюють численні організаційні помилки та відсутність онкологічної настороженості у лікарів.

Оскільки витрати на лікування РМЗ в разі пізньої діагностики значно збільшуються, то вкрай актуальною сьогодні є розробка централізованих заходів для закладів системи Міністерства охорони здоров’я України з надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнткам з патологією молочних залоз.

Які шанси на одужання мають жінки з діагнозом рак молочної залози?

Статистика свідчить:  одужання хворих на рак молочної залози  І стадії  становить 95%,  ІІ -70%, ІІІ-45%,  ІV — 10%.  Шанси на одужання, що скорочуються  із затягуванням термінів початку лікування,  можуть підвищитися  завдяки правильно підібраній тактиці лікування. Вона, передусім, залежить від розміру та місцезнаходження пухлини, результатів лабораторних аналізів ракових клітин, стадії   захворювання, його патогенетичної форми і наявності супутніх захворювань. В Україні існують уніфіковані стандарти лікування РМЗ. Їх основні положення відповідають стандартам лікування більшості країн Європи, США та Японії.

Чи є шляхи покращення результатів лікування РМЗ?

Одним із шляхів поліпшення результатів лікування пухлин молочної залози є рання, доклінічна діагностика, яку здійснюють за допомогою комплексних методів. Виділяють етап первинної діагностики РМЗ і етап уточненої діагностики. Первинна діагностика клінічних форм РМЗ за умови ретельного аналізу виявлених анатомічних і фізіологічних змін дозволяє встановити правильний діагноз більшості пацієнток з поширеними формами захворювання. Однак на ранніх стадіях РМЗ постановка діагнозу ускладнена, в зв’язку з чим, для його уточнення, використовується ряд лабораторних та інструментальних методів.

Які основні методи використовують для діагностики РМЗ?

Сьогодні одним з провідних методів діагностики РМЗ є рентгенологічне дослідження — мамографія, яка дозволяє виявити пухлини діаметром від 0,3 см, скупчення мікрокальцинатів, а також непрямі ознаки початку патологічного процесу в молочній залозі. Цей метод діагностики особливо актуальний у зв’язку з можливістю використання пункційної біопсії при наявності зазначених змін в молочній залозі.

Після проведення мамографії при певних показаннях (наприклад, виділення патологічного секрету з соска) здійснюється дуктографія — рентгенологічне дослідження з введенням контрастної речовини в протоки молочної залози. Цей метод дозволяє виявити пристінкові розростання в протоках, характерні для раку і папіломатозу, уточнити локалізацію процесу і оцінити його поширеність.

Найбільш сучасним інструментальним методом дослідження стану молочних залоз є мікроендоскопічної обстеження, що дозволяють виявити вузли діаметром до 0,1 мм.

Один з найпоширеніших і безпечних методів дослідження в мамології, особливо для жінок до 35 років, є УЗД. Він незамінний для дослідження «рентгенологічно щільних» молочних залоз у молодих жінок, диференціальної діагностики кістозних і солідних утворень, вивчення структури і васкуляризації внутрішньопорожнинних вегетацій, виявлення ступеня поширеності процесу на лімфатичні вузли, а також при локалізації пухлинного вогнища в ділянках молочної залози, недоступних для рентгенологічного дослідження. Крім того, УЗД використовується з метою моніторингу післяопераційної зони.

Дуже перспективним і високоінформативним методом діагностики РМЗ є магнітно-резонансна томографія. У нашій країні, в зв’язку з високою вартістю обстеження, цей метод використовується в основному в складних для діагностики випадках та для оцінки ступеня поширеності патологічного процесу.

Невід’ємною частиною діагностики РМЗ є цитологічний і гістологічний методи. З метою проведення гістологічного дослідження виконується забір тканини з пухлинного вогнища за допомогою біопсії.

При діагностиці РМЗ особливої актуальності набувають методи, що дозволяють прогнозувати перебіг захворювання, а також вибрати спосіб його лікування. На сучасному етапі з цією метою використовують імуногістохімічний метод, за допомогою якого визначають рецепторне диференціювання пухлинних клітин до естрогену і прогестерону. Крім того, цей метод дає можливість визначати фактори пухлинного росту, до яких відноситься онкобілок HER-2 / neu (c-erb-B2), що має схожу структуру з рецепторами епідермального фактора росту. Підвищену експресію білка HER-2 / neu в злоякісних клітинах виявляють в 20-30% всіх випадків РМЗ.

Встановлено, що при наявності в клітинах позитивних рецепторів стероїдних гормонів і при відсутності гіперекспресії білка HER-2 / neu  РМЗ є більш сприятливим.

Проведення імуногістохімичного аналізу пухлинної тканини дозволяє не тільки прогнозувати перебіг захворювання і визначити необхідність призначення гормоно- і хіміотерапії (ХТ), але також вирішити питання про доцільність проведення таргетного лікування РМЗ. На сьогодні доведена ефективність ад’ювантної терапії HER-2 позитивного РМЗ за допомогою таргетного препарату трастузумаб, дія якого спрямована на блокаду рецепторів HER-2.

Таким чином, діагностика РМЗ повинна ґрунтуватися на всебічній оцінці клінічних, лабораторних, інструментальних та морфологічних даних, що дозволяє вибрати правильну лікувальну тактику і максимально поліпшити безпосередні та віддалені результати лікування.

Розкажіть будь ласка про сучасні методи лікування? Який метод вважається найефективнішим та чому?

Сьогодні вибір методу лікування РМЗ визначається стадією пухлинного процесу, клінічною формою РМЗ, віком і загальним станом хворих, гістологічною структурою пухлини (ступенем злоякісності), імуногістохімічними показниками і деякими іншими критеріями. До сих пір хірургічний метод є основним при лікуванні РМЗ дозволяє повністю позбутися цієї важкої недуги. Найбільш перспективним на сьогодні є комплексний метод лікування хворих на РМЗ, що передбачає оперативне втручання в поєднанні з протипухлинним лікуванням (хіміо-, гормоно-, променевою, імунотерапією).

Сучасна онкологія   дедалі більше  використовує  органозберігаючі та відновлюючі операції, особливо у хворих на ранніх стадіях розвитку недуги та у жінок  репро­дуктивного віку.  Тож страх перед видаленням молочної залози не повинен відлякувати жінку, хвору на РМЗ, від операційного столу, а, навпаки, спонукати до нього, адже що раніше їй видалять пухлину, то більше шансів на збереження органу.

При частковій  резекції молочної залози видаляють пухлину,  частину нормальної тканини навколо неї та  регіонарні лімфовузли. Однак  існує чимало причин, залежно від стадії і локалізації захворювання, коли іншого вибору окрім  радикальної мастектомії    у хірурга не існує  Адже йдеться про вибір:  орган чи життя людини. Однак на сьогодні дедалі ширше   застосовуються  модифіковані  радикальні мастектомії.  Та останнім словом в онкології є органозберігаючі операції при  РМЗ, а також поєднане радикальне хірургічне втручання з одночасною  реконструкцією молочної залози.  Унікальне поєднання ефективного лікування, косметичного ефекту і психологічного комфорту жінки – головна перевага таких операцій.

Статистика  свідчить, що результати  таких операцій не поступаються результатам класичних мастектомій при вірних показах. В усіх випадках такого лікування, хворим після операції додатково проводяться курси променевої терапії на молочну залозу та курси гормоно- і хіміотерапії.

 

Добавить комментарий