1

19 січня 2016 року Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration, скороч. — FDA) було схвалено препарат Офатумумаб (Ofatumumab), комерційна назва Арзерра (Arzerra, Novartis), для використання в якості підтримуючої терапії у пацієнтів з хронічним лімфолейкозом (ХЛЛ), що рецидивує або прогресує. Препарат був раніше схвалений для лікування пацієнтів, для яких терапія на основі флюдарабіну вважалася недоречною і для тих, хто має несприйнятливість до флударабіну і алемтузумабу.

28 січня 2016 року FDA було схвалено Ерібулін (Eribulin), комерційна назва халаву (Halaven, Eisai), для лікування пацієнтів із неоперабельною або метастатичною ліпосаркомою, які попередньо отримували антрациклін-місні препарати.

19 лютого 2016 року FDA було схвалено Палбоцікліб (Palbociclib), комерційна назва Айбренс (Ibrance, Pfizer) в поєднанні з фулвестрантом для лікування жінок з гормон-рецептор-позитивним, HER2-негативним поширеним або метастатичним раком молочної залози, в яких хвороба прогресувала після гормональної терапії.

26 лютого 2016 року FDA було схвалено Обінутузумаб (Obinutuzumab), комерційна назва Газива (Gazyva, Roche) для використання в поєднанні з Бендамустином (Bendamustine) з подальшою Обінутузумаб монотерапією для лікування хворих із фолікулярною лімфомою з рецидивами або несприйнятністю після або під час терапії ритуксімаб-місними препаратами.

18 травня 2016 року FDA дало прискорене схвалення антитіла Атезолізумаб (Аtezolizumab), комерційна назва анти-PD-L1 Тецентрик (Tecentriq, Roche) для лікування пацієнтів з місцево-поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, в яких було виявлено прогресування захворювання, під час, або після платино-місної хіміотерапії або мають прогресування захворювання протягом 12 місяців неоад’ювантної або ад’ювантної терапії з платино-вмісною хіміотерапією.

26 лютого 2016 р FDA схвалило Еверолімус (Еverolimus), комерційна назва Афінітор (Afinitor, Novartis) для лікування дорослих пацієнтів з прогресуючими, добре диференційованими нефункціональними, нейроендокринними пухлинами шлунково-кишкового тракту або легкого походження з неоперабельними, місцево-поширеними або метастатичними пухлинами.

30 березня 2016 р FDA схвалило Дефібротид натрію (Defibrotide sodium), комерційна назва Дефітеліо (Defitelio, Jazz Pharmaceuticals) для лікування дорослих пацієнтів і дітей з печінковою венооклюзивною хворобою, також відому як синусоїдальний обструктивний синдром, з нирковою або легеневою дисфункцією після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

25 квітня 2016 р FDA схвалило Кабозантініб (Сabozantinib), комерційна назва Кабометікс (Cabometyx, Exelixis) для лікування пізніх стадій нирково-клітинного раку у пацієнтів, які отримували раніше антиангіогенну терапію.

13 травня 2016 р FDA схвалило Левантініб, капсули (Lenvatinib), комерційна назва Лемвіма (Lenvima, Eisai), в поєднанні з Еверолімус (Еverolimus), для лікування пізніх стадій нирково-клітинного раку після закінчення одного попереднього курсу антиангіогенної терапії.

На 17 травня 2016 року, то FDA ухвалило само собою зрозуміле прискорене утвердження препарату Ніволумаб (Nivolumab), комерційна назва Опдіво (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) для лікування хворих з класичною лімфомою Ходжкіна, з рецидивом або прогресуванням після аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин і пост-трансплантаційного застосування Брентуксімаб Ведотину (Brentuximab Vedotin).

Джерело

Добавить комментарий